China Flag  China Roster
30-man roster | Provisional roster
Num Player B/T Height cm Weight kg Date of Birth Place of Birth
Pitchers
21  Tao Bu    L/L  5' 11"  180  188  85  15 Jan 1983  He Nan, China 
33  Kun Chen    R/R  6' 1"  185  183  83  05 Mar 1980  Sichuan, China 
24  Quan Huang    L/L  5' 8"  172  165  75  14 May 1983  Jiangsu, China 
25  Guojun Lai                 
51  Chenhao Li    R/R  5' 11"  180  190  86  02 Jul 1977  Beijing, China 
22  Hongrui Li    R/R  5' 11"  180  186  84  22 Apr 1986  Beijing, China 
23  Shuai Li    R/R  6' 2"  187  154  70  11 Jul 1985  He Han, China 
Nan Wang    R/L  6' 4"  193  184  84  07 Oct 1981  Beijing, China 
30  Zheng Xu    R/R  5' 11"  180  199  90  10 May 1981  Beijing, China 
36  Jun Zhang    R/R  5' 1"  154  167  76  13 Dec 1983  Shanghai, China 
27  Li Zhang    R/R  6' 4"  193  181  82  03 Feb 1980  Shanghai, China 
28  Bo Zhao    L/R  6' 1"  185  195  89  11 Aug 1985  Sichuan, China 
15  Quansheng Zhao    L/L  6' 1"  185  169  77  15 Jan 1979  Tianjing, China 
Catchers
12  Yi Feng    R/R  5' 11"  180  188  85  20 Aug 1982  Guanghou, China 
52  Wei Wang    R/R  6' 1"  185  181  82  25 Dec 1978  Beijing, China 
Zhenwang Zhang    R/R  6' 1"  185  169  77  01 Mar 1988  Tianjing, China 
Infielders
20  Qi Chen    L/L  6' 0"  182  188  85  23 Sep 1981  Shanghai, China 
Zhe Chen    R/R  6' 2"  187  199  90  14 Oct 1975  Beijing, China 
Fei Feng    R/R  5' 11"  180  169  77  18 Feb 1983  Sichuan, China 
11  Tao Guo    R/R  6' 1"  185  170  77  21 Mar 1987  Beijing, China 
Lei Li    R/R  5' 9"  175  141  64  24 Jun 1984  Beijing, China 
10  Guangbiao Liu    R/R  5' 7"  170  143  65  05 Sep 1978  Guanghou, China 
37  Wenbin Pan    R/R  5' 10"  177  150  68  09 Dec 1986  Guanghou, China 
26  Jingchao Wang    R/R  5' 11"  180  164  74  13 Jul 1988  Tianjing, China 
18  Guogang Yang    L/R  5' 11"  180  177  80  22 Feb 1977  Tianjing, China 
Yufeng Zhang    R/R  5' 9"  175  159  72  09 Feb 1977  Shanghai, China 
Outfielders
  Yaqing Liu    R/R  6' 1"  185  210  95  17 Jul 1982  Gansu, China 
Lingfeng Sun    L/L  5' 9"  175  143  65  14 Aug 1978  Beijing, China 
35  Shuo Yang    R/R  6' 0"  182  188  85  18 May 1981  Beijing, China 
66  Hongbo Zhang    L/R  5' 9"  175  154  70  06 Jun 1980  Guanghou, China 
블로그 이미지

대치동갈매기

중국과 타이완 야구에 대한 전문블로그입니다. 점차 발전하는 중화권 야구에 대한 정보를 모아 지피지기하는 마음으로 만들었습니다. 아무튼 많이 사랑해 주시면 좋겠네요.

댓글을 달아 주세요